Lời Phật Dạy 

5 loại phúc đức cần tích để cả đời an yên

Bậc minh trí luôn quan tâm chuyện tích đức để cả đời an yên, hạnh phúc. Đây là 5 loại phúc đức ai cũng cần biết và thực hiện. Có sức khỏe là phúc Tục ngữ có câu: “Làm hoàng đế mắc bệnh không bằng làm kẻ ăn mày mà khỏe mạnh”. Sức khỏe chính là phương tiện tải thể... xem chi tiết