Bài Học Cuộc Sống 

Đời người là 3 giai đoạn: Tuổi trẻ nhìn xa, trung niên nhìn thấu, lão niên xem nhẹ

Tuổi trẻ nhìn xa, trung niên nhìn thấu, lão niên xem nhẹ Đây là 3 giai đoạn của cuộc đời mà bất cứ ai cũng phải trải qua, nhất định phải biết rõ. Nhân sinh, nói cho cùng, chính là quá trình liên tục giữa lựa chọn và buông bỏ Cuộc đời con người được chia làm 3 giai đoạn:... xem chi tiết