Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Im lặng – Sức mạnh của kẻ thông minh hay sự lạnh lùng?

Khi đối mặt với mâu thuẫn, im lặng thực sự là một cách xử thế thông minh, có sức mạnh xua đi căng thẳng, hận thù. Thế nhưng, im lặng đôi khi lại chính là hành vi tiếp tay cho tội ác, bao che cái ác. Khi nào thì chúng ta nên im lặng? Đó là khi chúng ta cần... xem chi tiết