làm người như nước làm việc như núi Bài Học Cuộc Sống 

Làm người như nước làm việc như núi

8 chữ kỳ diệu chỉ rõ làm người như thế nào, làm việc nên thế nào. Dưới đây chúng tôi xin gửi tới bạn bài viết: “Làm người như nước làm việc như núi”. Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ. Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy”, nghĩa là cái thiện cao nhất thì như là nước... xem chi tiết