Phát Triển Bản Thân 

Trước khi ngủ bạn làm gì

Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Quên đi sự mệt mỏi khó nhọc của một ngày. Lên giường nằm, nhắm mắt lại và cảm nhận sự yên tĩnh của giây phút này. Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Hôm nay dù phát sinh bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu hiểu lầm cũng đều đã xảy ra,... xem chi tiết