Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Được làm người là khó, hãy cố gắng làm những điều lành

Người tu học thường nghe Phật dạy câu ‘Nhân thân nan đắc’. Thân người khó được, khó hơn cả việc con rùa mù sống trong đại dương, trăm năm mới trồi đầu lên một lần mà lọt đúng vào bộng cây đang lênh đênh trên biển. Sở dĩ khó như vậy bởi vì nhân duyên để được sinh làm người... xem chi tiết