Bài Học Cuộc Sống 

Chúng ta đang sống trong một xã hội cô đơn

Mọi người đều cố gắng làm những việc họ cho là vĩ đại, là quan trọng, là cần thiết. Sáng sớm vội vã thức dậy, vội vã đi học, đi làm. Trưa vội vã ăn trưa, chiều lại vội vã đi học đi làm. Tối lại vội vã về nhà làm tròn vai trò của một thành viên trong gia... xem chi tiết