Lời Phật Dạy 

Ý nghĩa số 7 trong Phật giáo và số 7 kỳ diệu trên thế giới

Khi đản sanh Thái Tử bước 7 bước rồi dừng lại .Vậy con số 7 có ý nghĩa gì? Nếu nói theo kinh Đại Bát Nê Hoàn 3 nêu ý nghĩa tứ phương thất lộ như sau: 1. (Phật giáo) Lúc mới ra đời, Đức Phật đã đi 7 bước trên 7 đóa sen vàng. Ý nghĩa số 7 trong... xem chi tiết