Lời Phật Dạy 

Làm người đừng kiêu căng ngạo mạn kẻo hậu họa khôn lường

Thói kiêu căng ngạo mạn sẽ gây ra những hệ quả khôn lường, tránh được tính xấu này, con người có thể tích phúc cho mình. Ngạo mạn là tính rất xấu. Vì ngạo mạn mà phát sinh tâm phân biệt nghèo hèn thiểu học với tài năng giàu có, tự đào cho mình một hố sâu tội đồ vô... xem chi tiết