3 kiểu bạn có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta

Những người xung quanh cũng có thể nói lên phần nào con người bạn, là tài sản của bạn. Tính cách và nhân phẩm của một người sẽ quyết định họ có những người bạn như thế nào bên cạnh. Doanh nhân nổi tiếng Jim Rohn từng nói rằng: “Bạn là trung bình của 5 người bạn dành nhiều thời... xem chi tiết