Lời Phật Dạy 

Kiếp người được mất bởi vì đâu, tính toán hơn thua để làm gì?

Làm người thì không nên tính toán so đo, mọi việc hãy tuỳ kỳ tự nhiên, ấy mới là chân lý. Nếu bản thân có đủ năng lực thì đâu cần phải trông cậy vào người khác? Có những lúc nghĩ nhiều thì càng nghĩ càng không được, đôi khi không cầu mà lại có. Và những điều tốt đẹp... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

Khổng Tử dạy 6 điều vui vẻ nhất kiếp người, mọi người cần nên biết

Trong cuộc sống thường nhật, mỗi người đều có những sở thích khác nhau, và đương nhiên, đó phải là điều mang cho bạn cảm giác vui vẻ. Là con người thì ai cũng muốn tránh khổ tìm vui, tìm những gì khiến mình vui vẻ. Bậc thánh nhân Khổng Tử cho rằng, làm người có sáu việc được cho... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

8 điều dễ và khó của kiếp người

Dễ và khó gồm hai phương diện: thích ứng khó và dễ trong thế giới hiện thực và mặt khác thuộc về thái độ và cách ứng xử của ta về một vấn đề, nên trong vài tình huống một số người cho là dễ một số người cho là khó. Khó hay dễ nằm ở cách tiếp cận và... xem chi tiết