Lời Phật Dạy 

Khi người khuyết đức, bất hạnh là không thể tránh khỏi

Một học giả thời nhà Minh từng nói: “Người không giữ đức, tất bất hạnh triền miên”. Trong lịch sử có rất nhiều đại quan vì lạm dụng quyền lực, sống không có đức cuối cùng phải chịu nhận kết cục thảm hại. Dưới đây là một vài ví dụ. Văn hóa truyền thống Trung Hoa đặc biệt coi trọng... xem chi tiết