Tình Yêu Thương 

25 điều mẹ dặn không yêu người tuổi Dần

Người tuổi Dần quá mạnh mẽ, yêu đương quá nồng nhiệt nên mẹ dặn đừng bao giờ yêu người tuổi Dần con nhé. Bởi vì: Người tuổi Dần quá mạnh mẽ! Yêu thương quá nồng nàn! Người tuổi Dần quá khó đoán! Nên mẹ dặn con “đừng” bao giờ yêu người tuổi Dần (tuổi hổ) con nhé! Những lý do... xem chi tiết