Tình Yêu Thương 

Mọi sự đổ vỡ không tự nhiên đến

Đàn ông luôn luôn hy vọng người phụ nữ của họ có thể buông lõng họ ra, để họ dễ thở hơn, tự do làm những điều họ muốn, hơn là ràng buộc họ ở bên cạnh. Họ cảm thấy phiền phức khi cô ấy luôn miệng hỏi han, thăm dò, quan tâm lo lắng việc họ đi đâu, làm... xem chi tiết