Lời Phật Dạy 

Luật nhân quả sẽ đến ngay trước mắt, nhất định không thể xem thường

Một người có thể không tin Thần, cũng không tin Phật nhưng có lẽ vào một thời khắc nào đó trong cuộc đời sẽ phải tin vào quy luật nhân quả. Bởi đây là quy luật rất phổ biến và chân thực. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta nghe thấy rất nhiều về nhân quả. Khi một người nào... xem chi tiết