Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

Điều mà thầy tướng không bao giờ nói cho ai biết

Một người nếu có phúc phận thì dù có ở nơi địa thế phong thủy kém, cũng đều có thể chuyển biến họa thành tốt. Trái lại, dù cho có ở nơi địa thế tốt, nhưng nếu người đó không có phúc thì sẽ tự mình phá hỏng mọi chuyện. Đây là điều các thầy đoán mệnh tuyệt đối không... xem chi tiết