Bài Học Cuộc Sống 

Người đến tuổi trung niên, không sinh 3 hận, không kết bạn 3 người

Người bước qua tuổi 40, có sự thâm tình trọng nghĩa, đồng thời cũng có sự đau buồn si hận. Yêu và hận đó, nó kết thành tình buồn của tuổi trung niên. Vậy nên mới nói rằng, đến tuổi trung niên, có ba điều hận không nên sinh, ba kiểu bạn không nên kết. Năm tháng qua đi, con... xem chi tiết