Lời Phật Dạy 

Thì ra đây chính là lí do thắp hương bái Phật lại không linh nghiệm?

Bí mật được che giấu suốt mấy nghìn năm! Mỗi người khi thắp nén hương thơm quỳ xuống trong tâm đều đang cầu phúc, mong rằng thần linh có thể mang tới tiền tài phú quý, sự nghiệp và sức khỏe cho mình. Nhưng hiện thực lại quá tàn khốc! Bởi lẽ tuyệt đại đa số đều không linh nghiệm.... xem chi tiết