Tình Yêu Lứa Đôi Tình Yêu Thương 

Năm tháng ấy ta không là gì cả

Năm tháng ấy ta từng là gì nhỉ Anh đã quên, em cũng chẳng nhớ nhiều Hứa một đời. Đi được có bấy nhiêu Mà dường như ta chưa từng nuối tiếc.   Trái tim mình, có lẽ là em biết Chưa một lần thấy lại nhớ thương anh Cuối cùng thì, tình là thứ mong manh Chẳng thể vá... xem chi tiết