Bài Học Cuộc Sống 

Khổng Tử dạy 2 học trò đạo lý thâm sâu, đọc xong không khỏi thán phục

Vào thời Xuân Thu, Khổng Tử có hai học trò, một người là Tử Cống, một người là Tử Lộ. Tử Cống hành vi cao thượng bị Khổng Tử phê bình, Tử Lộ dường như không cao thượng như Tử Cống, vì sao lại được Khổng Tử khen ngợi? Tử Cống hành vi cao thượng vì sao lại bị Khổng... xem chi tiết