Bài Học Cuộc Sống 

Xưa nay nước lặng chảy sâu, những người tài đức thì đâu khoe mình…

Khi nhận xét một ai đó vốn không có thực tài, nói nhiều hơn làm, cổ nhân thường nói: “Ngôn quá kỳ hành”. Đây vốn là câu thành ngữ có nguồn gốc từ một câu nói của Lưu Bị, chúa nước Tây Thục đời Tam Quốc, nguyên văn là: “Ngôn quá kỳ hành bất khả trọng dụng”, ý tứ là:... xem chi tiết