Bài Học Cuộc Sống 

Cuộc sống này không có chỗ cho hai từ HỐI HẬN

Gương vỡ không bao giờ lành lại được, cốc nước hất đi chẳng lấy lại được bao giờ. Những gì ta đang có hãy biết trân quý, giữ gìn!! 1. Mắt cận sẽ không khỏi được, chỉ có càng ngày càng tăng phẩy. Vậy nên phải biết bảo vệ mắt! 2. Điện thoại gọi không được thì đừng gọi. Tin... xem chi tiết