Lời Phật Dạy 

Sự tu dưỡng lớn nhất chính là biết người nhưng không đánh giá họ

Trong cuộc sống phức tạp này, điều mà mắt ta không nhìn thấy không nhất định là giả, điều mà mắt nhìn thấy lại không nhất định là thật. Anh chàng Jimmy sống ở Texas đã trông coi nhà cửa cho một gia đình giàu có trong nhiều năm. Anh làm việc chăm chỉ và tận tụy nhưng lại cảm... xem chi tiết