Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

6 việc tuyệt đối không đáng để làm trong đời theo lời Phật dạy

Theo lời Phật dạy, trong đời có 6 việc tuyệt đối không nên làm, đó chính là những điều dưới đây. Trốn tránh trách nhiệm Giữ tâm bình thản trước mọi khó khăn là một điều thực khó không phải ai cũng làm được. Nhưng bình tĩnh đối diện mới là chìa khóa giải quyết mọi khó khăn, còn trốn... xem chi tiết