Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân Tình Yêu Thương 

Lòng bao dung đủ rộng thì đúng hay sai không còn là rào cản

Chúng ta thường nghe thấy câu nói rằng: Hãy khoan dung với người khác, bao dung với người khác… Đối với những người quá rạch ròi đúng sai, ngược lại sẽ khiến người khác phải giữ khoảng cách với mình. Đối nhân xử thế nếu thái quá, không phân biệt đúng sai thì hại người lại hại luôn cả bản... xem chi tiết