Phát Triển Bản Thân 

Không có người vô dụng, chỉ có tài năng chưa được phát hiện

Trên thế gian này không có một ai là vô dụng cả, chúng ta có thể không hợp với việc này nhưng chúng ta cũng có thể phù hợp với những công việc khác,chỉ có điều là chúng ta có đặt mình vào đúng vị trí của nó không mà thôi. Mỗi một chúng ta sinh ra đều có một... xem chi tiết