Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Việc làm của người đời giấu được thiên hạ nhưng không che nổi mắt Trời

Có câu nói rằng: “Trên đầu ba thước có Thần linh”. Người đang làm, Trời đang nhìn, tất cả hành vi và từng ý niệm của con người đều có Thần linh giám sát, ai ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi và lời nói của bản thân mình. Thời xa xưa, cổ nhân luôn tin rằng Thần... xem chi tiết