Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Không cần may mắn, 3 câu nói sau có thể mang lại phúc đức, lợi lộc cho cả đời người

Không nên tính toán quá nhiều, cũng không nên cố gắng tìm mọi cách chạy vạy, mong người khác giúp đỡ. Bởi cuộc sống này, ngoài bản thân chúng ta không ai có thể giúp đỡ nổi chính mình. Trong cuộc đời mỗi con người, gặp được quý nhân không phải chuyện dễ dàng. Thế nên, chúng ta càng nên... xem chi tiết