Lời Phật Dạy 

Nhân sinh có 3 thứ không cách nào giữ lại được

Tu dưỡng của một người là từ chính cuộc sống mà thành. Người tu dưỡng càng ít thì tâm lại càng bất an. Nhân sinh có ba thứ không thể nào giấu giếm được: Bị ho, nghèo khó và tình yêu– ta càng muốn giấu giếm, nó lại càng hiển hiện rõ ràng. Nhân sinh có ba thứ chớ nên... xem chi tiết