Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Phật dạy 2 đại bi kịch lớn nhất của đời người, không biết không sửa thì muôn đời chịu khổ

Khi muốn một món nào đó, ta phải nghĩ cách giành bằng được. Nhỏ thì xin mẹ cha, lớn thì tự kiếm tiền. Không xin được thì đau khổ, không kiếm đủ tiền thì đau lòng. Ấy chính là bi kịch. Có 2 loại bi kịch đời người gặp phải đó là: Có mới nới cũ và Lòng tham vô... xem chi tiết