Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Khổ vui tùy theo hoàn cảnh, tùy theo quan niệm của mỗi người

Chủ đề khổ vui tùy theo hoàn cảnh, tùy theo quan niệm của mỗi người. Nói rõ hơn, con người có nghiệp thì khổ vui tùy theo quan niệm là một lẽ, nhưng đúng là tùy nghiệp của con người mà thôi. Thật vậy, vì nghiệp của ta, nên hoàn cảnh sống hoàn toàn khổ mà bảo thấy vui thì... xem chi tiết