Bài Học Cuộc Sống 

Lúc nguy nan là lúc nhìn rõ nhất nhân phẩm , tiết tháo của một người

Ở vào hoàn cảnh khó khăn, trong một xã hội hỗn loạn, người ta thường vì cám dỗ mà vứt bỏ đạo đức của bản thân mình. Cho nên, càng là ở vào những thời điểm này, càng dễ nhìn ra bản chất nhân phẩm của một người là tốt hay xấu. Từ bản chất của con người mà xét... xem chi tiết