Lời Phật Dạy 

Trên đời này thứ gì là khó được nhất

Theo các bạn thì: “Trên đời này thứ gì là khó được nhất?” Đó có phải là tiền không? Là tình không? Là danh không? Là sức khoẻ không? Hay là một điều gì khác…? Có ba vị tỳ kheo đã cùng thảo luận về vấn đề này như sau. Vị tỳ kheo thứ nhất nói: “Trên đời khó được... xem chi tiết