Bài Học Cuộc Sống Trích Dẫn Hay 

Những câu nói thực tế khiến bạn phải giật mình

Cùng đọc và suy ngẫm những câu nói dưới đây để biết rằng cuộc đời không có nhiều điều như bạn ảo tưởng. 1. Khi bạn thành công, ngay cả khi bạn nói dóc cũng thành nói thật. Nếu bạn thành công, ngay cả bạn nói dóc cũng thành nói thật. Nếu bạn thất bại, mọi lời nói thật cũng... xem chi tiết