Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Khi đã thực sự trưởng thành, người ta sẽ không còn đau khổ

Khi đủ 18 tuổi, người ta được coi như đã trưởng thành. Nhưng trưởng thành ấy chỉ là về mặt thân thể. Còn như nói đến trưởng thành trong nhận thức, tinh thần có khi phải mất cả đời người ta mới đạt được. Một chàng trai tìm đến một vị đại sư thổ lộ về những đau khổ trong... xem chi tiết