Lời Phật Dạy 

Khi người ta không có tiền, mới hiểu được những điều như thế….

Tiền bạc là vật ngoài thân, nhưng không có tiền, thì rất nhiều vấn đề sẽ không cách nào giải quyết được. Tiền có thể giúp chúng ta thu hoạch được rất nhiều thứ, nhưng không có tiền, lại khiến chúng ta hiểu được đạo lý thật thâm sâu… Khi không có tiền, mới hiểu được, có tiền thì tựa... xem chi tiết