Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

Lời dạy của người xưa khi nghèo khổ

Cuộc sống có người nghèo, người giàu. Ai cũng có hoàn cảnh sống của riêng mình. Giàu có thì không có gì bàn luận, nhưng nếu cuộc đời bần hàn thì con người hầu như đều đâm ra buồn chán, thất vọng. Trong lúc này, chúng ta hãy cùng nhìn lại, cùng suy ngẫm về những điều mà ông cha... xem chi tiết