Bài Học Cuộc Sống 

3 điều trong đời

♥ Ba điều trong đời, một khi đã qua đi, không thể nào lấy lại: thời gian, lời nói, cơ hội ♥ Ba điều trong đời bất cứ ai cũng có thể sở hữu: hy vọng, bình an, lương thiện ♥ Ba điều trong đời đáng giá nhất: tình yêu, tình bạn, tự tin ♥ Ba điều trong đời không... xem chi tiết