Tình Yêu Thương 

Khi cha mẹ già đi, phận làm con hãy nhớ 6 điều này

Con người chúng ta hỏi có ai sinh ra mà không cần có mẹ, ai làm người thiếu được bóng hình cha? Có làm con rồi cũng tới ngày làm cha mẹ, có lúc trẻ, có lúc sẽ về già. Vậy nên khi cha mẹ già chính là lúc hy vọng được con cái quan tâm chăm sóc, cha mẹ... xem chi tiết