Lời Phật Dạy 

Mỗi người chỉ là khách qua đường giữa trời đất, mọi chuyện hãy cứ để tùy duyên

Đời người, một nửa là vượt mọi chông gai, một nửa là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mỗi người chúng ta chẳng qua chỉ là khách qua đường trên thế gian này, mọi chuyện cứ hãy tùy duyên. Đời người chính là một ‘trường tu hành’ Có những người, giống như hoa sen vậy, chỉ... xem chi tiết