5 điều người giàu nghĩ khác người thường Bài Học Tiền Bạc 

5 điều người giàu nghĩ khác người thường

Siebold, tác giả cuốn sách “How Rich People Think”, người đã dành ba thập kỷ để phỏng vấn các triệu phú trên khắp thế giới, chia sẻ về 5 điều người giàu nghĩ khác người thường. Nếu bạn gặp thất bại tài chính dù đã cố gắng rất nhiều, bạn cần phải thay đổi những niềm tin cốt lõi của... xem chi tiết