kẻ ngốc mới tính toán thiệt hơn, người thông minh chỉ cần phúc hậu Bài Học Cuộc Sống 

Kẻ ngốc mới tính toán thiệt hơn, người thông minh chỉ cần phúc hậu

Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi, kẻ ngốc mới tính toán thiệt hơn, người thông minh chỉ cần phúc hậu. Làm người ngốc một chút, kỳ thực cũng chẳng thiệt thòi. Trong xã hội vật chất hiện nay, đại đa số người đều cho rằng những người không biết tranh giành lợi ích,... xem chi tiết