Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

Thời gian rảnh sau công việc sinh ra người tài, đồng thời cũng sinh ra kẻ lười biếng

Hãy đọc hai câu chuyện ý nghĩa sau đây: 1. Hai vị hòa thượng gánh nước: Có 2 hòa thượng nọ sống trong 2 ngôi chùa trên 2 ngọn núi sát cạnh nhau, người tên “Nhất Hưu”, người “Nhị Hưu”. Trên 2 ngọn núi đều không có nước, do vậy mỗi ngày 2 người đều phải xuống khe suối nhỏ... xem chi tiết