Phát Triển Bản Thân 

Có một kiểu người rất đáng sợ nhất định phải cẩn trọng khi kết giao

Cái sợ nhất không phải hàng giả, tiền giả… mà cái sợ nhất chính là khi “người giả” xuất hiện. Xưa thành Pa-ri có một thương gia giàu có tên là Argong, được quốc vương sủng ái. Ông cũng là tín đồ Thiên Chúa thuần thành. Mỗi lần đi lễ nhà thờ, ông lại bắt gặp một người, anh ta... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống 

Có tiền 5 kiểu bạn không kết giao , hết tiền, 5 kiểu người không cầu cạnh

Vài lời khuyên về việc nhìn người, kết giao bằng hữu dưới đây, hãy lưu lại hẳn có lúc chúng ta sẽ dùng đến. Con người khi có tiền, trở nên giàu có, tự nhiên có nhiều người tiếp cận, nhờ cậy, tiêu tiền của bạn, ăn cơm của bạn. Con người khi hết tiền, người người tìm cách lánh... xem chi tiết