Lời Phật Dạy 

Sống ở đời vì sao phải nhẫn nhịn, học được điều này mới có thể hưởng hậu phúc

Hãy cùng đọc câu chuyện ý nghĩa sau Trước kia có một vị thư sinh nghèo, sống bằng nghề viết chữ thuê cho người khác. Có một lần gần đến tết âm lịch, vì kiếm được chút tiền từ việc viết câu đối cho người ta nên vị thư sinh này đã mua một con gà trống về giao cho... xem chi tiết