10 thói quen đáng học tập từ những người thành công Bài Học Tiền Bạc 

10 thói quen đáng học tập từ những người thành công

Viết nhật ký, ngồi thiền, đọc sách,… là một trong số 10 thói quen đáng học tập từ những người thành công. Đây là những thói quen mà người thành công thường duy trì nhằm giúp đầu óc luôn thông thái trước mọi việc làm. 10 thói quen đáng học tập từ những người thành công 1. Nói chuyện với... xem chi tiết