Bài học thành công từ việc giao báo cho người giàu Bài Học Tiền Bạc 

Bài học thành công từ việc giao báo cho người giàu

Từ một nhân viên giao báo, đã học được bài học thành công từ việc giao báo cho người giàu, nhờ cơ hội gặp gỡ những người giàu có, tiếp cận được với những suy nghĩ, thói quen, hành động cùng những bí quyết kinh doanh thành công của họ. John Rampton đã trở thành một nhà đầu tư, chuyên... xem chi tiết