Điều gì sẻ xảy ra khi tâm tốt nhưng miệng không tốt Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Điều gì sẻ xảy ra khi tâm tốt nhưng miệng không tốt?

Phật dạy: Tâm tốt nhưng miệng lại không tốt, vinh hoa phú quý rồi cũng sẽ mất. Những năm tháng của cuộc đời có hạn, vậy nên nhận sai, tôn trọng, bao dung thì mới có thể bình thản, buông bỏ mới có thể tự tại! Từ cái miệng mà ta có thể biết tâm ý và đánh giá được... xem chi tiết
Phát Triển Bản Thân 

Họa từ miệng mà ra, phàm là người thông minh sẽ tránh những lời này!

Khẩu nghiệp là một trong những cái nghiệp nặng nhất của mỗi con người. Hậu quả của khẩu nghiệp thì vô cùng khủng khiếp. Không dương thì âm, sớm hay muộn đều cũng sẽ gặp báo ứng. Chính vì vậy hạn chế tối đa cái nghiệp này, mỗi người chúng ta hãy học cách tu được cái miệng là tu... xem chi tiết