Khổng Tử Nuôi được cha mẹ chưa phải là Hiếu Bài Học Cuộc Sống Tình Yêu Thương Yêu Gia Đình 

Khổng Tử: Nuôi được cha mẹ chưa phải là Hiếu

Hiếu thuận có phải chỉ là nghe lời cha mẹ, làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng nuôi cha mẹ không? Trong “Luận Ngữ” có ghi lại đáp án thế nào là Hiếu trên nhiều phương diện, từ đó chúng ta có thể hiểu được nội hàm sâu rộng hơn. Hiếu hay hiếu đạo, hiếu thuận là hành vi được các... xem chi tiết
Lời Phật Dạy Tình Yêu Thương 

Nếu không biết 10 lời này, những việc tưởng chừng hữu ích cũng hóa thành không

Người ta hàng ngày vẫn làm rất nhiều việc, và đều cho rằng đó là những việc làm hữu ích, sẽ tích được vô số âm đức. Tuy nhiên, để thực sự hữu ích lại không hề đơn giản, tất phải có tiêu chuẩn rõ ràng. Lâm Tắc Từ sống ở triều đại nhà Thanh, là một nhà giáo rất... xem chi tiết
Lời Phật Dạy Tình Yêu Thương 

Thế nào mới là thực sự hiếu thuận với cha mẹ? Đây là đáp án hay nhất tôi từng nghe

Vì sao chúng ta càng muốn cha mẹ hạnh phúc, càng cung phụng cho cha mẹ một cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng cha mẹ vẫn cách chúng ta ngày càng xa? Môn tâm lý học người già cho rằng, sự thay đổi lớn nhất trong tâm lý người già là cha mẹ thường cảm thấy cô đơn và... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Tình Yêu Thương 

Hiếu thuận, yêu thương cha mẹ, ông Trời để dành phúc phận cho

Trong những bận rộn của cuộc sống hằng ngày, đôi khi chúng ta tự hỏi mình: Tại sao khi càng trưởng thành, ta lại càng không thể nhẫn nại, càng dễ nổi cáu với cha mẹ mình? Hãy giữ “sự uy nghiêm” vốn có cho cha mẹ Các nhà tâm lý học phát hiện sự thay đổi đó trong tâm... xem chi tiết