Thế nào mới là thực sự hiếu thuận với cha mẹ? Đây là đáp án hay nhất tôi từng nghe

Vì sao chúng ta càng muốn cha mẹ hạnh phúc, càng cung phụng cho cha mẹ một cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng cha mẹ vẫn cách chúng ta ngày càng xa? Môn tâm lý học người già cho rằng, sự thay đổi lớn nhất trong tâm lý người già là cha mẹ thường cảm thấy cô đơn và... xem chi tiết